bg
en
BGN
 
Условия на ползване


ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Kартини.bg е уебсайт, който е собственост и представлява дейността на фирма АЛКАЛ ООД.
 2. На сайта се предлагат продукти, на които фирмата е разпространител.
 3. Сайтът, предоставя и следните услуги: информация за продуктите; възможност за онлайн закупуване, доставка на поръчаните продукти.
 4. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител, работещ със сайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.
 5. Kартини.bg си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА

 1. За да поръчате продукти от сайта е задължително да се регистрирате, като Kартини.bg се ангажира да не разпространява информацията с личните ви данни извън фирмата и лицата или агенциите, наети от фирмата да събират, класифицират и обработват информация за нея.
 2. Потребителите се ангажират да не предоставят данните си за достъп (e-mail и парола) до личния си профил, както и информацията, съдържащата се в техния профил.
 3. Kартини.bg си запазва правото да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, да отказва достъп или изпълнение на поръчки по свое усмотрение.
 4. Kартини.bg си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се доуточняват по телефона или e-maila, в момента на обработка на поръчката. Ако сте направили заявка, чрез сайта, наш служител ще се свърже с вас.
 5. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, снимка и цена. От Kартини.bg могат да бъдат поръчани само картини в готов за окачане вид. Не се приемат поръчки директно от сайта за рамкитане или закупуване единствено на изображение. Индивидуални запитвания за големи количества или продукти, които не фигурират на сайта се приемат на bgkartini@gmail.com или на телефони указани в контактната информация в сайта.
 6. Указаната цена е за 1 бр. в лева и с начислено ДДС. В цената на продукта не се включва цена за доставка.
 7. При поръчка потребителят посочва основните параметри според дадените в сайта опции: брой и вид рамка. Потребителят задължително посочва адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Не попълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка. При поръчка на продукти, за които купувача желае да получи фактура, то той трябва да подаде информация за фактурата (Име на фирмата, Адрес за данъчна фактура, ЕИК, МОЛ). Алкал ООД издава само фактури по закона за ДДС.
 8. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като сътрудник на Kартини.bg се свърже с него по телефон или e-mail.
 9. Начин на заплащане: потвърдената от двете страни поръчка трябва да бъде платена в цял размер по банков път, с наложен платеж или чрез дебитна или кредитна карта.
 10. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.
 11. Чрез натискане на бутона "поръчай", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него ( потребителят ) и Kартини.bg, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

 1. Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от Kартини.bg и за сметка на клиента на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя. В този случай клиента заплаща възникналите допълнителни задължения по складиране и престой дитектно на куриерската фирма.
 2. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.
 3. Kартини.bg или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

 1. Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:
  а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;
  б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;
  в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;
  г) не е спазен срока на доставка.
  Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.
 2. Когато стоката е подменена при доставката и това е невъзможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.
 3. По силата на чл. 55 (ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7-дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.ОГРАНИЧЕНИЯ

 1. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на сайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.
 2. Предоставената информация и снимков материал са предмет на авторско право. Зареждането или отпечатването на страници от сайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на сайта нямат право да претоварват сайта с фиктивна информация.
 3. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без, негово съгласие.
 4. Потребителите нямат право да разпространяват чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.
ОТГОВОРНОСТИ

 1. Kартини.bg не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
 2. Kартини.bg не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки)
 3. Kартини.bg не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта. Kартини.bg не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.Kартини.bg
 4. Kартини.bg не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.
 5. Kартини.bg не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.
 6. Kартини.bg не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.
 7. Kартини.bg се задължава да се спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.