bg
en
BGN
 
Конфиденциалност

Условия и начини, при които тази страницата www.Kартини.bg се използва:

  • Каквато и да е лична информация (име, адрес, телефонен номер или електронен адрес), която изпращате на Kартини.bg чрез електронна поща или по друг начин, ще бъде използвана от нас в съответствие с приетата от Kартини.bg политика за защита на личната информация.
  • Kартини.bg се грижи за запазването на личната информация на всеки абонат и посетител на сайта. Личната информация събирана от Kартини.bg във връзка с осъществяването на нашите цели, се предоставя напълно доброволно. Kартини.bg може да използва предоставената лична информация, за да оптимизира своите продукти и услуги, както и да се свърже с вас. Сега и за в бъдеще не възнамеряваме да продаваме, даваме под наем или предлагаме за маркетингови цели вашата лична информация на трети страни.
  • Компанията запазва правото си да променя без предварително уведомление съдържанието на уеб сайта.
  • Kартини.bg не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уеб сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите сайтове.
  • Kартини.bg разрешава публикуването на материали от сайта, ако изрично се цитира: "Източник: Kартини.bg" и се прилага линк към сайта.